سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
ای گرامی ترینِ گرامیان و نهایتِ آرزوی خواستاران ! تو سرور منی که درِ دعا و توبه را برای من گشودی. پس درِ قبول و اجابت دعا را بر من مبند . [.فاطمه علیه السلام ـ در دعایش ـ]
 
پنج شنبه 90 دی 29 , ساعت 8:40 صبح

توقف کردند، بین قافله بودند. آنها که جلوتر بودند بازگشتند و عقبی ها هم به آن ها پیوستند.

دستش را گرفت، بالا بردش...

خوب که نگاه می کردی، می دیدی انگار علی (علیه السلام) در عرش است. تاج سر همه مومنین...(1)

همه آمدند، تبریک گفتند. نامردترین هایشان، اولین تبریک گویان شان بودند.

امیری مبارکت باشد یا علی!

از جنس تبریک هایشان هم معلوم بود منافقان خبره ای هستند!

خیلی نگذشت. انگار کلمح البصر بود. انگار نه انگار این همان دست بود که روزی در دست رحمه للعالمین گره خورده بود...

چه خوب حرمتش را نگه داشتند. مشت شده و به اجبار گذاشتندش در دست غاصبان خلافت...

(1). یعسوب الدینلیست کل یادداشت های این وبلاگ