سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
به کار بستن دانش را وا نمی گذارد، جز کسی که در پاداش آن تردید دارد . [امام علی علیه السلام]
 
دوشنبه 88 آذر 9 , ساعت 9:4 عصر

بر بلندای فلک ذکر ملائک یا علی است

هر که گوید یا علی در روز محشر با علی است

در طواف کعبه گر با دیده ی دل بنگری

هر طرف آئینه ای باشد کز آن پیدا علی است

اوست باب الله، باب العشق، باب المعرفت

حبذا، باب گرام زینب کبری علی است

مردگان دم می گرفتندی ز عیسای مسیح

غافل از اینکه مسیحای دو صد عیسی، علی است

قدرت کل دول از ناخن او کمتر است

امپراطور بلند آوازه ی دنیا علی است

خواستگاران فراوان داشت دخت مصطفی

از خدا دستور آمد شوهر زهرا علی استلیست کل یادداشت های این وبلاگ