سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
خداوند، تباه کردن مال، پرسش بسیار، و قیل و قال را دوست ندارد . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
یکشنبه 87 تیر 23 , ساعت 5:30 عصر

  ارزش رازداری
امیرالمومنین علیه السلام فرمودند:جبران زیان خاموشی و دم فروبستن،بسی آسانتر است از بازیافت آنچه که با گفتار نابجا از دست می رود .راز نگه داری محتوای مشک، هر چه در محکمتر بستن دهانه آن است. نگه داری آن چه در اختیار تو است بهتراز آن است که چیزی را از دیگران بخواهی؛تلخی نومیدی بسی بهتر از دریوزدگی نزد مردم است. کار همراه با پاکدامنی به مراتب از توانگری همراه باهرزه گی ارزشمند تر است. انسان خود از هر کس دیگری در نگه داری رازش تواناتر است.بسا کوشنده ای که در جهت زیان خود تلاش می کند! هر که پر گوید به یاوه گویی در افتد، و هر که تفکررا پیشه خویش سازد بر بصیرتش افزوده گردد.لیست کل یادداشت های این وبلاگ