شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

علوي-12

ايمان
92/3/16
علوي-12
نه سازش... نه تسليم... *يار جليلي* هستيم...
قلمدون
نه سازش... نه تسليم... يار جليلي هستيم... - علوي-
خدا حفظش کنه ولي به درد رياست جمهوري نميخوره
علوي-12
سلام بي زحمت بفرماييد چه کسي به درد رياست جمهوري مي خوره؟ يعني معيار بديد!
قلمدون
علوي 12 - همون دکتر جليلي خودمون :D معيارهاشون هم که اظهر من الشمسه
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top