سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی
[ کمیل پسر زیاد گفت : امیر المؤمنین على بن ابى طالب ( ع ) دست مرا گرفت و به بیابان برد ، چون به صحرا رسید آهى دراز کشید و گفت : ] اى کمیل این دلها آوند هاست ، و بهترین آنها نگاهدارنده‏ترین آنهاست . پس آنچه تو را مى‏گویم از من به خاطر دار : مردم سه دسته‏اند : دانایى که شناساى خداست ، آموزنده‏اى که در راه رستگارى کوشاست ، و فرومایگانى رونده به چپ و راست که درهم آمیزند ، و پى هر بانگى را گیرند و با هر باد به سویى خیزند . نه از روشنى دانش فروغى یافتند و نه به سوى پناهگاهى استوار شتافتند . کمیل دانش به از مال است که دانش تو را پاسبان است و تو مال را نگهبان . مال با هزینه کردن کم آید ، و دانش با پراکنده شدن بیفزاید ، و پرورده مال با رفتن مال با تو نپاید . اى کمیل پسر زیاد شناخت دانش ، دین است که بدان گردن باید نهاد . آدمى در زندگى به دانش طاعت پروردگار آموزد و براى پس از مرگ نام نیک اندوزد ، و دانش فرمانگذارست و مال فرمانبردار . کمیل گنجوران مالها مرده‏اند گرچه زنده‏اند ، و دانشمندان چندانکه روزگار پاید ، پاینده‏اند . تن‏هاشان ناپدیدار است و نشانه‏هاشان در دلها آشکار . بدان که در اینجا [ و به سینه خود اشارت فرمود ] دانشى است انباشته ، اگر فراگیرانى براى آن مى‏یافتم . آرى یافتم آن را که تیز دریافت بود ، لیکن امین نمى‏نمود ، با دین دنیا مى‏اندوخت و به نعمت خدا بر بندگانش برترى مى‏جست ، و به حجّت علم بر دوستان خدا بزرگى مى‏فروخت . یا کسى که پیروان خداوندان دانش است ، اما در شناختن نکته‏هاى باریک آن او را نه بینش است . چون نخستین شبهت در دل وى راه یابد درماند و راه زدودن آن را یافتن نتواند . بدان که براى فرا گرفتن دانشى چنان نه این در خور است و نه آن . یا کسى که سخت در پى لذت است و رام شهوت راندن یا شیفته فراهم آوردن است و مالى را بر مال نهادن . هیچ یک از اینان اندک پاسدارى دین را نتواند و بیشتر به چارپاى چرنده ماند . مرگ دانش این است و مردن خداوندان آن چنین . بلى زمین تهى نماند از کسى که حجّت بر پاى خداست ، یا پدیدار و شناخته است و یا ترسان و پنهان از دیده‏هاست . تا حجّت خدا باطل نشود و نشانه‏هایش از میان نرود ، و اینان چندند ، و کجا جاى دارند ؟ به خدا سوگند اندک به شمارند ، و نزد خدا بزرگمقدار . خدا حجتها و نشانه‏هاى خود را به آنان نگاه مى‏دارد ، تا به همانندهاى خویشش بسپارند و در دلهاى خویشش بکارند . دانش ، نور حقیقت بینى را بر آنان تافته و آنان روح یقین را دریافته و آنچه را ناز پروردگان دشوار دیده‏اند آسان پذیرفته‏اند . و بدانچه نادانان از آن رمیده‏اند خو گرفته . و همنشین دنیایند با تن‏ها ، و جانهاشان آویزان است در ملأ اعلى . اینان خدا را در زمین او جانشینانند و مردم را به دین او مى‏خوانند . وه که چه آرزومند دیدار آنانم ؟ کمیل اگر خواهى بازگرد . [نهج البلاغه]
 
شنبه 89 اسفند 14 , ساعت 11:46 صبح

اکران یک فیلم وحشتناک!

بسیار وحشت کرده بود و اضطراب همه ی وجودش را فرا گرفته بود. جریان از این قرار بود که چندی پیش گوشی موبایلش خراب شد و به ناچار باید آن را برای تعمیر می برد؛ اما او تعلل می ورزید و علت این تعلل نیز وجود پیامک ها و فیلم های شخصی و خاصی بود که در گوش خود داشت؛ اگرمی خواست همین طور گوشی را به تعمیر کار تحویل دهد؛ احتمال کنجکاوی و تجسس در محتوای گوشی بود و اگر می خواست اطلاعات را پاک کند اطلاعات مورد علاقه اش را از دست می داد. بالاخره تدبیری اندیشید: عکس ها، فیلم ها و اطلاعات خود را به رایانه ی شخصی اش منتقل کرد و هارد گوشی را پاک کرد وبه تعمیرکار سپرد. تا این که امروز در نامه ای خواند: «کلیه ی اطلاعات و عکس های پاک شده از روی هارد(حتی اگر گوشی فرمت شده باشد) نیز قابل بازیابی است».

همین امر موجب وحشت و اضطراب او شده بود؛ اعصابش داغون بود و با خود می گفت:«نکند تعمیر کار چنین کرده باشد؟ نکند این فیلم ها و عکس ها روی شبکه ی جهانی اینترنت برود و یا از طریق CD   تکثیر شود؟» که در این صورت دیگر آبرویی برای او نمی ماند. واقعا این فیلم ها نمایش داده می شود؟ همه ی عزیزان و نزدیکان، آن ها را مشاهده خواهند کرد؟ آیا آن وقت او می توانست در برابر دیگران سربلند کند وبه شکل عادی به زندگی ادامه دهد؟ در این صورت بهتر نیست از منزل بگریزد و یا حتی خودکشی کند؟...

راستی اگر فیلم اعمال ما در روز قیامت «اکران»(پخش) شود؛ چه خواهد شد؟ تا دیر نشده توبه نمائیم؛ نترسید خداوند مهربان، خود، فیلم های ما را به گونه ای پاک خواهد نمود! که قابل بازیابی نباشد.

 

برگرفته از کتاب «بارقه» محصول موسسه آرامش جاویدانلیست کل یادداشت های این وبلاگ