شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

علوي-12

+ [وبلاگ] يا اميرالمومنين،شرمنده ام! - http://alaviyan.ParsiBlog.com/1800668.htm
علوي-12
آقاي من، از شرمندگي ام به كجا پناه ببرم. مي دانم حتما خواهيد گفت: آيا...
*ابرار*
يک خواسته دارم زخداي تو علي/در هر دو جهان از تو جدايم نکند
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top